همه ی نوشته ها در: یوتیوب

برای اولین بار رونمایی از یک خودرو هوشمند ایرانی که توسط مهندسین ایرانی طراحی و ساخته شده ۰

برای اولین بار رونمایی از یک خودرو هوشمند ایرانی که توسط مهندسین ایرانی طراحی و ساخته شده

همانطوری که در این ویدیو مشاهده می کنید برای برای اولین بار رونمایی از یک خودرو هوشمند ایرانی که توسط مهندسین ایرانی طراحی و ساخته شده ، این نمایش با استقبال زیادی روبرو شد ،...