ویژگی های وبلاگ برای ثبت نام اسان در ادسنس

خب همانطوری که در مورد سایت عرض کردم ، در مورد وبلاگ هم باید به موارد زیر اشاره کنم