موضوعات درآمد زا برای درامد بالا از گوگل ادسنس

تا الان به این نتیجه رسیدم که برای شروع کسب درآمد از گوگل  بعد از سه اصلی که در اول اشاره کردم ، باید در دنیای وب موجودیت داشته باشیم ، تنها روشی هم...