حساب بانکی برای گوگل ادسنس

یکی از مواردی که برای ثبت نام در ادسنس باید باشد ، حساب بانکی است. در کشورهای آسیایی  قبلا این واریز پول با چک انجام میشد ، یعنی چکی به مقدار مبلغ درآمد شما به...