چرا گوگل ادسنس

چرا گوگل ادسنس شاید این  سوال خیلی از افراد باشه که ، مگه گوگل یک موتور جستجو نیست ؟ پس چطوری میشه ازش درآمد کسب کرد ؟ این همه سایت در دینا است ،...