ایجاد حساب ادسنس در اروپا یا آسیا

در این مقاله قصد دارم به مقایسه بین روند کاری ادسنس در آسیا و اروپا بپردازم ، در کل آسیا برای ادسنس مناسب نیس به چند دلیل :