آدرس مجازی یا حقیقی برای کار با ادسنس

در نظر داشته باشید که هر دلیلی نامه ارسالی گوگل به دست دوستتون نرسیده ، خب آدرسی که شما دارید مجازیه ؟ خب چطوری میخواهید حسابتون رو تایید کنید ؟