روش ثبت نام و پر کردن فرم ادسنس

خب در این مرحله میخوایم بگیم که فروم ثبت نامی ادسنس از چه گزینه های تشکیل شده و باید چطوری پر کرد ، در ضمن در نظر داشته باشید که تمام موارد ادسنس در...