برای شروع کار با ادسنس به چه ابزاری نیاز داریم؟

  خب تا الان فهمیدم ، که چرا باید با گوگل کار کنیم ؟ چرا گوگل به ما نیاز دارد ؟ چرا گوگل پول میدهد؟ یک بار دیگه با هم مرور می کنیم سه...