روش کار گوگل ادسنس را بدانید

با یک مثال شروع می کنم ، فرض کنید شما یک محصول جدید دارید مثلا شما یک طراح صنایع دستی هستند، یک قطعه ساز ، یک برنامه نویس، یک نویسینده ، یک دانشجو ….. به...