مگر گوگل به ما نیاز داره که بخاد پول بده ؟!

این شاید سوالی خیلی ها باشه ، ما از یک طرف میگیم گوگل غول اینترنتیه و از طرفی گوگل خودش برای تبلیغ نیاز به وب مستر داره ؟؟ در این جمله یک تناقض آشکار...