عضویت در ادسنس با جی میل و یا یاهو میل؟!

برای اینکه بتونیم در گوگل ادسنس ثبت نام کنیم ، باید یک صندوق الکترونیکی داشته باشیم ، دو تا از سرویس دهنده ای مشهور در این عرصه یاهو و گوگل هستند . ببینید ما در...