سیاست حفظ حریم خصوصی در گوگل ادسنس

با توجه به تغییرات اخیر در قوانین گوگل ادسنس( Google Adsense )  از اواخر سال 2018 همه وب سایت های که از تبلیغات گوگل ادسنس استفاده می کنند باید “ صفحه سیاست حفظ حریم...